Chương Trình

Vietnamese Tet Festival

Saturday, January 11th, 2020 from 11AM - 7PM

Location:
Union Depot
214 4th St. East
Saint Paul, MN 55101


Our MissionChương Trình Trong Quá Khứ

Chương Trình 2019

 • Thứ Bảy, Ngày 27 Tháng 4 - Lễ Tưởng Niệm 44 Năm Quốc Hận 30 Tháng 04
 • Thứ Bảy, Ngày 19 Tháng 1 - Tết Nguyên Đán

Chương Trình 2018

 • Thứ Bảy, Ngày 11 Tháng 8 - Hội chợ hè Cộng Đồng
 • Thứ Bảy, Ngày 10 Tháng 2 - Tết Nguyên Đán
 • Thứ Bảy, Ngày 28 Tháng 4 - Lễ Tưởng Niệm 43 Năm Quốc Hận 30 Tháng 04
 • Thứ Bảy, Ngày 23 Tháng 6 - Lễ Tưởng Niệm Quân Nhân Hoa Kỳ và Quân lực Việt Nam Cộng hòa

Chương Trình 2017

 • Chủ Nhật, Ngày 1 Tháng 10 - Gây quỹ $7,535.00 cho bão Harvey tại Lucky Dragon
 • Thứ Bảy, Ngày 18 Tháng 11 - Gây quỹ cho Hội Chợ Tết tại U Garden

Chương Trình 2015

 • Thứ Bảy, Ngày 14 Tháng 2 - Hội Chợ Tết Mừng Xuân 2015 tại Union Depot

Chương Trình 2014

 • Thứ Bảy, Ngày 25 Tháng 1 - Hội Chợ Tết Mừng Xuân 2014 tại Union Depot

Chương Trình 2013

 • Thứ Bảy, Ngày 2 Tháng 2 - Hội Chợ Tết Mừng Xuân 2013 tại Hopkins High School

Chương Trình 2012

 • Thứ Bảy, Ngày 21 Tháng 1 - Hội Chợ Tết Mừng Xuân 2012 tại Kennedy High School

Chương Trình 2011

 • Chủ Nhật, Ngày 18 Tháng 9 - Trung Thu 2011 tại Landmark Center, St. Paul
 • Thứ Bảy, Ngày 13 Tháng 8 - Hội Chợ Hè 2011 tại Wolfe Park Veteran’s Memorial Amphitheater
 • Thứ Bảy, Ngày 22 Tháng 1 - Hội Chợ Tết Mừng Xuân 2011 tại Armstrong High School

Chương Trình 2010

 • Chủ Nhật, Ngày 19 Tháng 9 - Trung Thu 2010 tại Landmark Center, St. Paul
 • Thứ Bảy, Ngày 31 Tháng 7 - Hội Chợ Hè 2010 tại Wolfe Park Veteran’s Memorial Amphitheater
 • Thứ Bảy, Ngày 23 Tháng 1 - Hội Chợ Tết Mừng Xuân 2010 tại Armstrong High School

Chương Trình 2009

 • Chủ Nhật, Ngày 27 Tháng 9 - Trung Thu 2009 tại Landmark Center, St. Paul
 • Thứ Bảy, Ngày 15 Tháng 8 - Hội Chợ Hè 2009 tại Peavey Plaza, Minneapolis
 • Thứ Bảy, Ngày 24 Tháng 1 - Hội Chợ Tết Mừng Xuân 2009

Chương Trình 2008

 • Hội Chợ Thiện Nguyện & Thực Tập
 • Thứ Bảy, Ngày 19 Tháng 7 - Hội Chợ Hè 2008 tại Phalen Park, St. Paul
 • Thứ Bảy, Ngày 2 Tháng 2 - Hội Chợ Tết Mừng Xuân 2008
Chương Trình 2007
 • Thứ Bảy, Ngày 17 Tháng 2, 2007 - Hội Chợ Tết Mừng Xuân Ðinh Hợi 2007
 • Thứ Bảy, Ngày 7 Tháng 7, 2007 - Hội Chợ Hè 2007
 • Thứ Bảy, Ngày 22 Tháng 9, 2007 - Tết Trung Thu 2007 phối hợp với Trường Bloomington Public School
  .
Chương Trình 2006
 • Thứ Bảy, Ngày 21 Tháng 1, 2006 - Tet Festival tại RiverCentre
 • Thứ Bảy, Ngày 15 Tháng 4, 2006 - King Hung & the Trung Sisters Commemoration
  phối hợp với Hung Vuong Association of Minnesota
 • Thứ Bảy, Ngày 22 Tháng 7, 2006 - Hội Chợ Hè 2006
 • Thứ Bảy, Ngày 30 Tháng 9, 2006 - Tết Trung Thu
 • Thứ Bảy, Ngày 18 Tháng 11, 2006 - Thanksgiving Feast tại Lucky Dragon
Chương Trình 2005
 • Ngày 21 & 22 Tháng 1, 2005 - Hội Chợ Tết tại RiverCentre
 • Thứ Bảy, Ngày 21 Tháng 4, 2005 - King Hung & Trung Sisters Celebration phối hợp với Hung Vuong Association of Minnesota tại Oak Grove Middle School
 • Ngày 10 & 11 Tháng 7, 2005 - Dragon Boat Festival tại Lake Phalen, St. Paul, MN
 • Thứ Bảy, Ngày 13 Tháng 8, - Summer Picnic tại the Phalen Regional Lake
 • Ngày 16 Tháng 9, 2005 - Tết Trung Thu tại Central High School
 • Chủ Nhật, Ngày 2 Tháng 10, 2005 - Katrina Fundraising Dinner tại My Le Hoa Restaurant

English/Tiếng Việt:
Hoạt Động

Upcoming events
Chương Trình Sắp Tới

Vietnamese Tet Festival

Saturday, January 11th, 2020 from 11AM - 7PM

Location:
Union Depot
214 4th St. East
Saint Paul, MN 55101