Cộng Đồng Việt Nam Minnesota

Gây quỹ cho Tết Cộng Đồng Việt Nam tại Minnesota

Kính mời quý vị đến dự show gây quỹ, tại nhà hàng U Garden
lúc 6:00PM - 12:00AM
Saturday, Nov 18, 2017
U Garden Restaurant
2725 University Ave. SE
Minneapolis, MN 55414


 
 
English/Tiếng Việt:
Chương Trình

Upcoming eventsChương Trình Sắp Tới

 

Support Minnesota Fundraiser event for Community Tet

6:00PM - 12:00AM, Saturday Nov 18, 2017
U Garden Restaurant
2725 University Ave. SE
Minneapolis, MN 55414