Lịch Sử

Cộng Đồng Việt Nam Minnesota (CĐVNMN) đã được thành lập vào năm 1981, đại diện cho vài ngàn người tị nạn đầu tiên định cư tại Minnesota sau khi Sài Gòn đã mất. Trong năm 1998, Cộng Đồng Việt Nam Minnesota đã được hợp pháp hóa tại văn phòng Bộ Ngoại Giao tiểu bang. Từ ngày sáng lập tới nay, dân số người Việt đã tăng đến hơn hai mươi ngàn người bao gồm đủ mọi thành phần với nhiều nhu cầu khác nhau trong cộng đồng Minnesota.

Nhằm đáp ứng với sự lớn mạnh và đa dạng của cộng đồng, một Hội Đồng Quản Trị gồm mười tám thành viên đã được bầu vào tháng Giêng năm 2004 để phục vụ đồng hương qua những chương trình hoạt động hữu hiệu và ích lợi. Với sự hợp tác của các nhà bảo trợ cùng các hội đoàn bạn, Hội Chợ Tết của CĐVNMN luôn thu hút hàng ngàn người tham dự mỗi năm, trong đó có các vị đại diện chính quyền liên bang và tiểu bang, cũng như các lãnh đạo của các cơ quan địa phương.

Hoạt động hiện nay của CĐVNMN bao gồm các chương trình trong các lãnh vực văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, và xã hội. Mục đích của CĐVNMN là giúp đỡ người Việt (và các sắc dân Á châu khác) tại Minnesota vượt qua những khó khăn, trở ngại, và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cộng Đồng Việt Nam Minnesota là một tổ chức bất vụ lợi theo điều khoản 501(c)(3).

Cộng Đồng Việt Nam Minnesota cộng tác với nhiều hội đoàn địa phương, các công ty tư nhân, các tổ chức bất vụ lợi, cũng như nhiều cá nhân trong các ngành xã hội, truyền thông, tôn giáo, y tế, giáo dục như: Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Minnesota, Cơ Quan Xã Hội Việt Nam, Đài Truyền Hình Việt Ngữ VBM, Đài Phát Thanh Việt Ngữ (Vietnam- Minnesota Radio), Báo Sài Gòn Nhỏ, Hội Sinh Viên Việt Nam Đại Học Minnesota, Hội Hùng Vương Minnesota, các nhóm múa, các chùa và nhà thờ địa phương, ClearWay Minnesota, và Bộ Ngoại Giao tiểu bang.

Our MissionPhương Châm

Phương châm của Cộng Đồng Việt Nam Minnesota là bảo tồn và phát huy truyền thống dân tộc qua các sinh hoạt văn hoá, giáo dục;  cùng hợp tác với các đoàn thể bạn trong tinh thần đoàn kết, tạo sự cảm thông giữa các tổ chức nhằm đem lại lợi ích chung cho cộng đồng.

Cộng Đồng Việt Nam Minnesota Bylaws

English/Tiếng Việt:
Upcoming eventsBan Cố Vấn
Ms. Phuoc Tran, MLIS Mr. Simon Hoa Phan, MSA
Ms. ThienThuy Ngo Mr. Ha Tuong, PhD
Mr. Tuan Hoang, PhD Mr. Hung Q. Le
Mr. Oanh V. Pham Mr. Stephen B. Young, J.D.
Upcoming eventsBan Chấp Hành

President   Mr. Thomas Cao
Vice President of External Affairs   Ms. Lisalan Thai
Vice President of Internal Affairs   Mr. Victor Nguyen
General secretary   Ms. Kristy Khanh-My Le
Treasurer   Ms. Chauloan Le
Executive Director   Mr. Trac B. Cao
Upcoming eventsHội Đồng Quản Trị

Ms. Liz Phan   Mr. Hoa Le
Mr. Hung Nguyen   Ms. Thuy Nguyen
Mr. Thinh Huynh   Ms. Tram-Anh Ngo
Mr. Han Phan   Mr. Hoc Nguyen
Mr. Đức Nguyễn   Ms. Nga Vo
Ms. Maya Ly  
 

Upcoming eventsTham Gia

Để biết thêm về Cộng Đồng Việt Nam Minnesota hoặc
tham gia giúp đỡ xin điền vào dưới đây.