Liên Lạc

Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ:

Cộng Đồng Việt Nam Minnesota
10920 38th Ave. North
Plymouth, MN 55441
Email: vietnameseofmn@gmail.com
(763) 355 - 5916

Webmaster:

VCM, vietnameseofmn@gmail.com

Xin gởi lời chân thành thành cảm tạ đến toàn thể quý vị đã đến với những sinh hoạt cộng đồng, quý mạnh thường quân đã bảo trợ, quý thiện nguyện viên đã đóng góp trong suốt năm qua, và kính mong quý vị tiếp tục ủng hộ cho những chương trình của cộng đồng trong tương lai.  Cộng Đồng Việt Nam Minnesota tha thiết kêu gọi và ước mong sẽ được sự tham gia, ủng hộ, giúp đỡ tiếp tục của quý vị để các sinh hoạt phục vụ cộng đồng ngày càng đa dạng và hữu hiệu hơn.

Cộng đồng Việt Nam của Minnesota là một cơ quan từ thiện 501 (c) (3).  Tất cả các đóng góp của quý vị được 100% miễn thuế.

Hãy cùng chúng tôi xây dựng cho cộng đồng vững mạnh hơn!

 

DONATE NOW!!
English/Tiếng Việt: